ترجمه Response در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واكنش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پاسخ‌.

Response به چه معناست و Response یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Response

واكنش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی واكنش‌, ترجمه واكنش‌, کلمات شبیه واكنش‌ , پاسخ‌. به لاتین
دانلود فایل ها