ترجمه Responsible در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسئول‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عهده‌ دار , در فارسی : مسئوليت‌ دار , به فارسی : معتبر , سایر ترجمه ها : ابرومند.

Responsible به چه معناست و Responsible یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Responsible

مسئول‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مسئول‌, ترجمه مسئول‌, کلمات شبیه مسئول‌ , عهده‌ دار به لاتین , مسئوليت‌ دار به لاتین , معتبر خارجی , ابرومند. در زبان
دانلود فایل ها