ترجمه Rest در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای الباقي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نتيجه‌ , در فارسی : بقايا , به فارسی : سايرين‌ , سایر ترجمه ها : ديگران‌ باقيمانده‌.

Rest به چه معناست و Rest یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rest

الباقي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی الباقي‌, ترجمه الباقي‌, کلمات شبیه الباقي‌ , نتيجه‌ به لاتین , بقايا به لاتین , سايرين‌ خارجی , ديگران‌ در زبان , باقيمانده‌.انگلیسی
دانلود فایل ها