ترجمه Rest Position در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استراحتگاه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : موقعيت‌ سكون‌.

Rest Position به چه معناست و Rest Position یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rest Position

استراحتگاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی استراحتگاه‌, ترجمه استراحتگاه‌, کلمات شبیه استراحتگاه‌ , موقعيت‌ سكون‌. به لاتین
دانلود فایل ها