ترجمه Restaurateur در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ruetnaruatser) صاحب‌ رستوران‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مهمانخانه‌ دار.

Restaurateur به چه معناست و Restaurateur یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Restaurateur

(ruetnaruatser) صاحب‌ رستوران‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ruetnaruatser) صاحب‌ رستوران‌, ترجمه (ruetnaruatser) صاحب‌ رستوران‌, کلمات شبیه (ruetnaruatser) صاحب‌ رستوران‌ , مهمانخانه‌ دار. به لاتین
دانلود فایل ها