ترجمه Restorable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ اعاده‌. می باشد

Restorable به چه معناست و Restorable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Restorable

قابل‌ اعاده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ اعاده‌., ترجمه قابل‌ اعاده‌., کلمات شبیه قابل‌ اعاده‌.
دانلود فایل ها