ترجمه Restoration در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اعاده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ترميم‌.

Restoration به چه معناست و Restoration یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Restoration

اعاده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اعاده‌, ترجمه اعاده‌, کلمات شبیه اعاده‌ , ترميم‌. به لاتین
دانلود فایل ها