ترجمه Restorative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تجديد يا مسترد كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اعاده‌ كننده‌.

Restorative به چه معناست و Restorative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Restorative

تجديد يا مسترد كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تجديد يا مسترد كننده‌, ترجمه تجديد يا مسترد كننده‌, کلمات شبیه تجديد يا مسترد كننده‌ , اعاده‌ كننده‌. به لاتین
دانلود فایل ها