ترجمه Restraint در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جلوگيري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منع‌ , در فارسی : نگهداري‌ , به فارسی : خودداري‌.

Restraint به چه معناست و Restraint یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Restraint

جلوگيري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جلوگيري‌, ترجمه جلوگيري‌, کلمات شبیه جلوگيري‌ , منع‌ به لاتین , نگهداري‌ به لاتین , خودداري‌. خارجی
دانلود فایل ها