ترجمه Result در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نتيجه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منتج‌ شدن‌.

Result به چه معناست و Result یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Result

نتيجه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نتيجه‌, ترجمه نتيجه‌, کلمات شبیه نتيجه‌ , منتج‌ شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها