ترجمه Resultant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منتجه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برايند.

Resultant به چه معناست و Resultant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Resultant

منتجه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی منتجه‌, ترجمه منتجه‌, کلمات شبیه منتجه‌ , برايند. به لاتین
دانلود فایل ها