خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =44652 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('44652','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =44652 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Resume به فارسی

ترجمه Resume در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از سر گرفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خلاصه‌ تجربيات‌.

Resume به چه معناست و Resume یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Resume

از سر گرفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی از سر گرفتن‌, ترجمه از سر گرفتن‌, کلمات شبیه از سر گرفتن‌ , خلاصه‌ تجربيات‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: