ترجمه Resume در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از سر گرفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خلاصه‌ تجربيات‌.

Resume به چه معناست و Resume یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Resume

از سر گرفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی از سر گرفتن‌, ترجمه از سر گرفتن‌, کلمات شبیه از سر گرفتن‌ , خلاصه‌ تجربيات‌. به لاتین
دانلود فایل ها