ترجمه Resurrect در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زنده‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : احيا كردن‌ , در فارسی : رستاخيز كردن‌.

Resurrect به چه معناست و Resurrect یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Resurrect

زنده‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زنده‌ كردن‌, ترجمه زنده‌ كردن‌, کلمات شبیه زنده‌ كردن‌ , احيا كردن‌ به لاتین , رستاخيز كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها