ترجمه Resuscitation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای احيا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بهوش‌ اوري‌.

Resuscitation به چه معناست و Resuscitation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Resuscitation

احيا به خارجی , ریشه انگلیسی احيا, ترجمه احيا, کلمات شبیه احيا , بهوش‌ اوري‌. به لاتین
دانلود فایل ها