ترجمه Resuscitator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زنده‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بهوش‌ اورنده‌.

Resuscitator به چه معناست و Resuscitator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Resuscitator

زنده‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زنده‌ كننده‌, ترجمه زنده‌ كننده‌, کلمات شبیه زنده‌ كننده‌ , بهوش‌ اورنده‌. به لاتین
دانلود فایل ها