ترجمه Retail در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خرده‌ فروشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جزئي‌ , در فارسی : خرد , به فارسی : جز , سایر ترجمه ها : خرده‌ فروشي‌ كردن‌.

Retail به چه معناست و Retail یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Retail

خرده‌ فروشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خرده‌ فروشي‌, ترجمه خرده‌ فروشي‌, کلمات شبیه خرده‌ فروشي‌ , جزئي‌ به لاتین , خرد به لاتین , جز خارجی , خرده‌ فروشي‌ كردن‌. در زبان
دانلود فایل ها