ترجمه Retain در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ابقا كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نگهداشتن‌.

Retain به چه معناست و Retain یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Retain

ابقا كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ابقا كردن‌, ترجمه ابقا كردن‌, کلمات شبیه ابقا كردن‌ , نگهداشتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها