ترجمه Retain در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نگاه‌ داشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از دست‌ ندادن‌ , در فارسی : حفظ‌ كردن‌.

Retain به چه معناست و Retain یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Retain

نگاه‌ داشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نگاه‌ داشتن‌, ترجمه نگاه‌ داشتن‌, کلمات شبیه نگاه‌ داشتن‌ , از دست‌ ندادن‌ به لاتین , حفظ‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها