ترجمه Retaliation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تلافي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عمل‌ متقابل‌.

Retaliation به چه معناست و Retaliation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Retaliation

تلافي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تلافي‌, ترجمه تلافي‌, کلمات شبیه تلافي‌ , عمل‌ متقابل‌. به لاتین
دانلود فایل ها