ترجمه Retentive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نگهدارنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حافظ‌ , در فارسی : ضبط‌ كننده‌ قابض‌.

Retentive به چه معناست و Retentive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Retentive

نگهدارنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نگهدارنده‌, ترجمه نگهدارنده‌, کلمات شبیه نگهدارنده‌ , حافظ‌ به لاتین , ضبط‌ كننده‌ قابض‌. به لاتین
دانلود فایل ها