ترجمه Reticule در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شبكه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شبكه‌ شط‌رنجي‌ و امثال‌ ان‌.

Reticule به چه معناست و Reticule یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reticule

شبكه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شبكه‌, ترجمه شبكه‌, کلمات شبیه شبكه‌ , شبكه‌ شط‌رنجي‌ و امثال‌ ان‌. به لاتین
دانلود فایل ها