ترجمه Reticulum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) نگاري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شيردان‌ جانور نشخوار كننده‌ , در فارسی : ساختمان‌

Reticulum به چه معناست و Reticulum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reticulum

(ج‌.ش‌.) نگاري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) نگاري‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) نگاري‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) نگاري‌ , شيردان‌ جانور نشخوار كننده‌ به لاتین , ساختمان‌ به لاتین
دانلود فایل ها