ترجمه Retire در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كناره‌ گيري‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : استراحتگاه‌ , در فارسی : استراحت‌ كردن‌

Retire به چه معناست و Retire یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Retire

كناره‌ گيري‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كناره‌ گيري‌ كردن‌, ترجمه كناره‌ گيري‌ كردن‌, کلمات شبیه كناره‌ گيري‌ كردن‌ , استراحتگاه‌ به لاتین , استراحت‌ كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها