ترجمه Retiring در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كناره‌ گير. می باشد

Retiring به چه معناست و Retiring یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Retiring

كناره‌ گير. به خارجی , ریشه انگلیسی كناره‌ گير., ترجمه كناره‌ گير., کلمات شبیه كناره‌ گير.
دانلود فایل ها