ترجمه Retrace در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ردپاي‌ چيزي‌ را دوباره‌ گرفتن‌. می باشد

Retrace به چه معناست و Retrace یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Retrace

ردپاي‌ چيزي‌ را دوباره‌ گرفتن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ردپاي‌ چيزي‌ را دوباره‌ گرفتن‌., ترجمه ردپاي‌ چيزي‌ را دوباره‌ گرفتن‌., کلمات شبیه ردپاي‌ چيزي‌ را دوباره‌ گرفتن‌.
دانلود فایل ها