ترجمه Retractor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای منقبض‌ كننده‌. می باشد

Retractor به چه معناست و Retractor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Retractor

منقبض‌ كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی منقبض‌ كننده‌., ترجمه منقبض‌ كننده‌., کلمات شبیه منقبض‌ كننده‌.
دانلود فایل ها