ترجمه Retroactive در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معط‌وف‌ به‌ گذشته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پس‌ كنشي‌.

Retroactive به چه معناست و Retroactive یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Retroactive

معط‌وف‌ به‌ گذشته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی معط‌وف‌ به‌ گذشته‌, ترجمه معط‌وف‌ به‌ گذشته‌, کلمات شبیه معط‌وف‌ به‌ گذشته‌ , پس‌ كنشي‌. به لاتین
دانلود فایل ها