ترجمه Retrograde در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قهقهرايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بقهقرا رفتن‌ , در فارسی : پس‌ رفتن‌.

Retrograde به چه معناست و Retrograde یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Retrograde

قهقهرايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قهقهرايي‌, ترجمه قهقهرايي‌, کلمات شبیه قهقهرايي‌ , بقهقرا رفتن‌ به لاتین , پس‌ رفتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها