ترجمه Retrospective در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عط‌ف‌ كننده‌ بماسبق‌. می باشد

Retrospective به چه معناست و Retrospective یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Retrospective

عط‌ف‌ كننده‌ بماسبق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عط‌ف‌ كننده‌ بماسبق‌., ترجمه عط‌ف‌ كننده‌ بماسبق‌., کلمات شبیه عط‌ف‌ كننده‌ بماسبق‌.
دانلود فایل ها