ترجمه Return در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازگشت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برگشت‌ , در فارسی : برگرداندن‌ , به فارسی : برگشتن‌ , سایر ترجمه ها : مراجعت‌ كردن‌

Return به چه معناست و Return یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Return

بازگشت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بازگشت‌, ترجمه بازگشت‌, کلمات شبیه بازگشت‌ , برگشت‌ به لاتین , برگرداندن‌ به لاتین , برگشتن‌ خارجی , مراجعت‌ كردن‌ در زبان
دانلود فایل ها