ترجمه Revamp در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوباره‌ رويه‌ انداختن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دوباره‌ وصله‌ يا سرهم‌ بندي‌

Revamp به چه معناست و Revamp یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Revamp

دوباره‌ رويه‌ انداختن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دوباره‌ رويه‌ انداختن‌, ترجمه دوباره‌ رويه‌ انداختن‌, کلمات شبیه دوباره‌ رويه‌ انداختن‌ , دوباره‌ وصله‌ يا سرهم‌ بندي‌ به لاتین
دانلود فایل ها