خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =44788 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('44788','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =44788 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Revelator به فارسی

ترجمه Revelator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وحي‌ دهنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : افشاء كننده‌.

Revelator به چه معناست و Revelator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Revelator

وحي‌ دهنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وحي‌ دهنده‌, ترجمه وحي‌ دهنده‌, کلمات شبیه وحي‌ دهنده‌ , افشاء كننده‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: