ترجمه Revelator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وحي‌ دهنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : افشاء كننده‌.

Revelator به چه معناست و Revelator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Revelator

وحي‌ دهنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وحي‌ دهنده‌, ترجمه وحي‌ دهنده‌, کلمات شبیه وحي‌ دهنده‌ , افشاء كننده‌. به لاتین
دانلود فایل ها