ترجمه Revenge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انتقام‌. می باشد

Revenge به چه معناست و Revenge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Revenge

انتقام‌. به خارجی , ریشه انگلیسی انتقام‌., ترجمه انتقام‌., کلمات شبیه انتقام‌.
دانلود فایل ها