ترجمه Reverend در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جناب‌ كشيش‌. می باشد

Reverend به چه معناست و Reverend یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reverend

جناب‌ كشيش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جناب‌ كشيش‌., ترجمه جناب‌ كشيش‌., کلمات شبیه جناب‌ كشيش‌.
دانلود فایل ها