ترجمه Revers در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لبه‌ برگشته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برگردان‌.

Revers به چه معناست و Revers یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Revers

لبه‌ برگشته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لبه‌ برگشته‌, ترجمه لبه‌ برگشته‌, کلمات شبیه لبه‌ برگشته‌ , برگردان‌. به لاتین
دانلود فایل ها