خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =44810 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('44810','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =44810 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Revers به فارسی

ترجمه Revers در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لبه‌ برگشته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برگردان‌.

Revers به چه معناست و Revers یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Revers

لبه‌ برگشته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لبه‌ برگشته‌, ترجمه لبه‌ برگشته‌, کلمات شبیه لبه‌ برگشته‌ , برگردان‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: