ترجمه Reverse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وارونه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : معكوس‌ , در فارسی : معكوس‌ كننده‌ , به فارسی : پشت‌ (سكه‌) , سایر ترجمه ها : بدبختي‌

Reverse به چه معناست و Reverse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reverse

وارونه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وارونه‌, ترجمه وارونه‌, کلمات شبیه وارونه‌ , معكوس‌ به لاتین , معكوس‌ كننده‌ به لاتین , پشت‌ (سكه‌) خارجی , بدبختي‌ در زبان
دانلود فایل ها