ترجمه Reversion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ترجمه‌ مجدد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برگشتگي‌ بعقب‌ , در فارسی : عود , به فارسی : رجوع‌.

Reversion به چه معناست و Reversion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reversion

ترجمه‌ مجدد به خارجی , ریشه انگلیسی ترجمه‌ مجدد, ترجمه ترجمه‌ مجدد, کلمات شبیه ترجمه‌ مجدد , برگشتگي‌ بعقب‌ به لاتین , عود به لاتین , رجوع‌. خارجی
دانلود فایل ها