ترجمه Review در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازديد كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انتقاد كردن‌ , در فارسی : مقالات‌ انتقادي‌ نوشتن‌

Review به چه معناست و Review یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Review

بازديد كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بازديد كردن‌, ترجمه بازديد كردن‌, کلمات شبیه بازديد كردن‌ , انتقاد كردن‌ به لاتین , مقالات‌ انتقادي‌ نوشتن‌ به لاتین
دانلود فایل ها