ترجمه Revise در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تجديد نظ‌ر كردن‌. می باشد

Revise به چه معناست و Revise یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Revise

تجديد نظ‌ر كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تجديد نظ‌ر كردن‌., ترجمه تجديد نظ‌ر كردن‌., کلمات شبیه تجديد نظ‌ر كردن‌.
دانلود فایل ها