ترجمه Revision در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چاپ‌ اصلاح‌ شده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رسيدگي‌ ثانوي‌.

Revision به چه معناست و Revision یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Revision

چاپ‌ اصلاح‌ شده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چاپ‌ اصلاح‌ شده‌, ترجمه چاپ‌ اصلاح‌ شده‌, کلمات شبیه چاپ‌ اصلاح‌ شده‌ , رسيدگي‌ ثانوي‌. به لاتین
دانلود فایل ها