ترجمه Revolutionizer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انقلاب‌ اور. می باشد

Revolutionizer به چه معناست و Revolutionizer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Revolutionizer

انقلاب‌ اور. به خارجی , ریشه انگلیسی انقلاب‌ اور., ترجمه انقلاب‌ اور., کلمات شبیه انقلاب‌ اور.
دانلود فایل ها