ترجمه Revolver در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هفت‌ تير. می باشد

Revolver به چه معناست و Revolver یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Revolver

هفت‌ تير. به خارجی , ریشه انگلیسی هفت‌ تير., ترجمه هفت‌ تير., کلمات شبیه هفت‌ تير.
دانلود فایل ها