ترجمه Revulsion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ساختن‌ درد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تغيير ناگهاني‌ , در فارسی : عمل‌ كشيدن‌.

Revulsion به چه معناست و Revulsion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Revulsion

ساختن‌ درد به خارجی , ریشه انگلیسی ساختن‌ درد, ترجمه ساختن‌ درد, کلمات شبیه ساختن‌ درد , تغيير ناگهاني‌ به لاتین , عمل‌ كشيدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها