ترجمه Rewardable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پاداش‌ دادني‌. می باشد

Rewardable به چه معناست و Rewardable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rewardable

پاداش‌ دادني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پاداش‌ دادني‌., ترجمه پاداش‌ دادني‌., کلمات شبیه پاداش‌ دادني‌.
دانلود فایل ها