ترجمه Rheum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خوردگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نزله‌ , در فارسی : باد مفاصل‌.

Rheum به چه معناست و Rheum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rheum

خوردگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خوردگي‌, ترجمه خوردگي‌, کلمات شبیه خوردگي‌ , نزله‌ به لاتین , باد مفاصل‌. به لاتین
دانلود فایل ها