ترجمه Rheumatic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رماتيسم‌ گرفته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ادم‌ مبتلا بدرد مفاصل‌.

Rheumatic به چه معناست و Rheumatic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rheumatic

رماتيسم‌ گرفته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رماتيسم‌ گرفته‌, ترجمه رماتيسم‌ گرفته‌, کلمات شبیه رماتيسم‌ گرفته‌ , ادم‌ مبتلا بدرد مفاصل‌. به لاتین
دانلود فایل ها