ترجمه Rheumatism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) مرض‌ رماتيسم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جريان‌ , در فارسی : فلو , به فارسی : ريزش‌.

Rheumatism به چه معناست و Rheumatism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rheumatism

(ط‌ب‌) مرض‌ رماتيسم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) مرض‌ رماتيسم‌, ترجمه (ط‌ب‌) مرض‌ رماتيسم‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) مرض‌ رماتيسم‌ , جريان‌ به لاتین , فلو به لاتین , ريزش‌. خارجی
دانلود فایل ها