ترجمه Rheumatiz در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ز.ع‌.) روماتيسم‌. می باشد

Rheumatiz به چه معناست و Rheumatiz یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rheumatiz

(ز.ع‌.) روماتيسم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ز.ع‌.) روماتيسم‌., ترجمه (ز.ع‌.) روماتيسم‌., کلمات شبیه (ز.ع‌.) روماتيسم‌.




دانلود فایل ها