ترجمه Rhizomorphous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ريشه‌ مانند. می باشد

Rhizomorphous به چه معناست و Rhizomorphous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rhizomorphous

ريشه‌ مانند. به خارجی , ریشه انگلیسی ريشه‌ مانند., ترجمه ريشه‌ مانند., کلمات شبیه ريشه‌ مانند.
دانلود فایل ها