ترجمه Rhodomontade در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (edatnomodor) گزاف‌ گويي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فرياد , در فارسی : لاف‌ زني‌.

Rhodomontade به چه معناست و Rhodomontade یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rhodomontade

(edatnomodor) گزاف‌ گويي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (edatnomodor) گزاف‌ گويي‌, ترجمه (edatnomodor) گزاف‌ گويي‌, کلمات شبیه (edatnomodor) گزاف‌ گويي‌ , فرياد به لاتین , لاف‌ زني‌. به لاتین
دانلود فایل ها